Reklama na webu trk.cz

Nabízíme reklamu, kterou domlouváme individuálně.
Naší snahou je, aby pro inzerenta měla reklama na našem webu reálné výsledky.

Máte zájem o reklamu?
Napište nám na email: info/@/trk.cz nebo přes kontaktní formulář.

Například můžeme nabídnout:

MEGA banner o rozměrech 970×210
– zobrazení v horní části webu při načtení každé stránky

300 banner o rozměrech 300×250
– zobrazení v pravé části webu při načtení každé stránky

600 banner o rozměrech 300×600
– zobrazení v pravé části webu při načtení každé stránky

300K banner o rozměrech 300×250
– zobrazení v pravé části webu při načtení konkrétního obsahu

600K banner o rozměrech 300×600
– zobrazení v pravé části webu při načtení konkrétního obsahu

Produktový čálánek

PR článek

E-mailing

Informace o webu:

Měsíční návštěvnost 30 tis URI

Cílová skupina: ženy 25 – 55 let

Máte zájem o reklamu?
Napište nám na email: info/@/trk.cz nebo přes kontaktní formulář.