Angličtina od školky

Každý už dnes ví, že učit se cizí jazyky je velmi důležité. Nejrozšířenějším jazykem je angličtina. Usnadněte učení se anglického jazyka vašemu potomkovi tím, že ho k ní budete vést odmalička prostřednictvím anglické školky.

Anglická školka v Olomouci

Ptáte se, proč je důležité, aby se váš potomek začal učit angličtinu už v útlém dětství? Mnozí rodiče namítají, že dětství má být vyplněno hrou a ne výukou angličtiny. Je třeba si uvědomit, že anglické školky neučí své svěřence anglicky způsobem běžným ze škol. Jde o hravou metodu, díky které se děti učí přirozenou a zábavnou cestou prostřednictvím různých her. Navíc dětství je velmi senzitivní období, ve kterém se děti učí cizím jazykům velmi snadno. Čím dříve u dítěte s výukou cizího jazyka začneme, tím snadněji a lépe ho váš potomek ovládne.

Z těchto poznatků vychází i anglická školka Olomouc. Pedagogičtí pracovníci, kteří s dětmi pracují, mají příslušné jazykové i pedagogické vzdělání a mají znalosti rovněž z oblasti vývojové psychologie. Vědí, jak s malými dětmi pracovat a jak je jazyk co nejlépe naučit. Vaše děti se budou učit anglické říkanky, písničky, budou pracovat s nejrůznějšími materiály atd.

Díky anglické mateřské školce si dítě odmalička vypěstuje pozitivní vztah k cizím jazykům a nebude je brát jako nutné zlo, kterým musí projít během svých školních let. To je velmi důležité. V současné době je totiž mnoho dospělých lidí, kteří se sice ve škole angličtinu učili, ale anglický jazyk vždy pro ně byl jen učební látkou.

Bude-li se s ní váš potomek setkávat odmalička, bude pro něj něco víc. Stane se neoddělitelnou součástí jeho života, a to je v dnešní multikulturní době velmi důležité.